Styrelsen

Styrelsen 2019

Ordförande: ZoneBanger
Sekreterare: Ghost63_Ume
Kassör och medlemsansvarig: inda7
Ledamöter: PaltN och WombaWomba
Suppleanter: Brellir, stefanx46 och Ninetail

Övriga föreningsuppdrag

Revisor: Mr@
Revisorsuppleant: Vozne
Valberedning: Bont (ordförande) och Superelak
Webansvariga: Ninetail och WombaWomba