Styrelsen

Styrelsen 2020

Ordförande: Ninetail
Vice ordförande: Ghbl
Sekreterare: WombaWomba
Kassör och medlemsansvarig: inda7
Ordinarie ledamöter: Scott63, inda7, Ghbl och WombaWomba.
Suppleanter: Brellir, stefanx46 och Viðvarandi.

Övriga föreningsuppdrag

Revisor: Mr@
Revisorsuppleant: Vozne
Valberedning: Bont (ordförande) och Superelak
Webansvariga: Ninetail och WombaWomba