Winter Classic 2021

OBS! WINTER CLASSIC 2021 ÄR UPPSKJUTET!

Uppdaterat 23/2.Vi återkommer om nytt datum 2022 !

TVB Winter Classic – 7th Edition 27/2 2021 – Umeå 

NU är det dags för en klassiker igen – Winter Classic – för 7:e gången. 

Arrangören Föreningen Turf Västerbotten hälsar alla intresserade välkomna till detta event.    

!!! Corona-anpassat !!!

Högst troligt är detta det mest asociala Winter-Classic någonsin. TVB strävar, till det yttersta, efter att följa gällande restriktioner för att begränsa spridningen av coronaviruset. Därför har vi ingen samling före eller efter eventet. Samtliga deltagare uppmanas att sätta sig in i, hur ett event går till, och att i god tid före start placera sig någonstans inom eventområdet. Efter eventet är det endast de tre första i varje klass (se nedan) som ska komma till prisutdelningsplatsen och förstås då hålla avstånd till övriga pristagare.  Vi erbjuder tyvärr inte heller omklädning, dusch eller bastu.  

Eventet är öppet, vilket ger dig eventor- medaljen i appen. 

NÄR? Uppskjutet – nytt datum kommer

Datum:  Lördag 27 februari 2021 
Start av event:  12.00 
Varaktighet:  2 timmar 
Slut av event:  14.00 

Prisutdelningar: Sker vid zonen Ratatosk, på Tomtebo, endast för de 3 pristagarna i respektive klass och samtliga i ungdomsklassen enligt följande tider; 
14.15 Ungdomsklassen 
14.20 Fotklass Vuxna 
14.30 Cykelklass Vuxna 

VAR?

Umeå – Västerbotten.  Event-området består av områdena Tomtebo, Tavleliden, Carlshöjd, Ålidhem, Ålidhöjd, Nydalahöjd och Nydalasjön 

STARTAVGIFT

En startavgift av 20 kronor betalas in före start via Swish nr: 123 242 91 40. Inbetald startavgift återbetalas inte om ni får förhinder. 

KLASSINDELNING

Två klasser
a) Cykel-klass 
b) Fot-klass. Här går även skidor – spark och liknande fortskaffningsmedel in. 

Vuxen-klass:  från 18 år och uppåt 
Ungdom/Barn-klass: upp tom det år du fyller 18 år 

PRISER ATT VINNA

I respektive klass har 1:a -3:e plats riktiga medaljer att hämta. Alla som tagit en zon får en Event-medalj i appen. Samtliga deltagande ungdomar och barn får även diplom. 

ANMÄLAN

För att kunna uppskatta och planera zon-utläggning vill vi att ni anmäler er via denna länk.  

Anmälan är inte obligatorisk (då detta är ett öppet event) men det uppskattas för att kunna lägga ut rätt antal zoner. I din anmälan anger du Turf-nickname samt din mailadress, som du kan kontaktas på. Ange även vilken klass du tänkt delta i (denna går sedan att ändra sig på, men inte allt för nära eventet) Skicka in (svara på formuläret) anmälan senast 22/2 klockan 23:59. MEN gör det så fort som möjligt, så vi kan ha framförhållning och mäta av intresset. Du får en bekräftelse på din anmälan på via mail. 

RAPPORTERING 

Det går att följa eventet på http://www.turfgame.com Välj där fliken Event. 

SÄKERHET

Vi rekommenderar starkt användning av hjälm i cykelklass. Belysning på cykel vid behov ska också med. Givetvis följer vi trafikregler och visar hänsyn till andra. 

Vid olycka kontakta 112, om så bedöms, samt om möjligt kontakta event ledningen. Vi kommer inte föra någon avprickning på alla. 

Eventet arrangeras av Föreningen Turf Västerbotten, vilket innebär att idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund gäller under själva tävlingen. 

BILPARKERING

Kommer ni söder- eller norrifrån på E4, tag av i rondellen som pekar mot Tomtebo, Tavleliden och Täfteå – följ sedan kartan nedan till lämplig P plats.  

P-platser vid OK/Q8 och Stora Coop tar man av till i rondellen precis vid OK/Q8. 

OM EVENT

Event är en kort tävling där det finns många special-utlagda zoner med korta avstånd inom ett speciellt område. Alla har samma förutsättningar avseende tagningstid (30 sekunder) och blockeringstid (3 minuter). Detta är lämpligt för såväl nya som rutinerade turfare. 

Gå, spring, åk skidor/spark eller cykla – gör vilket du tycker passar dig för tillfället. Satsa stenhårt för vinst eller ta bara någon zon. 

Detta är ett så kallat “public event” vilket innebär deltagare får en event medalj i appen. 

Läs mer om event här.