Midnight Classic 2021

Västerbotten Midnight Classic 12–13/6 2021 – Umeå 

NU är det dags för en klassiker igen – Midnight Classic – för 8:e gången. 

Arrangören Föreningen Turf Västerbotten hälsar alla intresserade välkomna till detta event.  

TVB strävar, till det yttersta, efter att följa gällande restriktioner för att begränsa spridningen av coronaviruset. Då restriktionerna nu lättats planerar vi för frivillig samling både före och efter eventet, men ber alla att tänka på att hålla avstånd. Samtliga deltagare uppmanas att sätta sig in i, hur ett event går till, och att i god tid före start komma till samlingsplatsen i närheten av zonen ”YouRaiseMeUp” eller placera sig någonstans inom eventområdet. Efter eventet är det frivillig återsamling vid samlingsplatsen och förstås håller vi även då avstånd. 

Med anledning av turfare Lisha63 (Lena) bortgång, kommer vi att ta ”en tyst minut” / stopp mitt i eventet, klockan 00:00 – 00:01. Lena var ju en av eldsjälarna bakom bland annat Midninght Classic i Umeå. Vi ber alla deltagare att följa detta!

Eventet är öppet, vilket ger dig eventor- medaljen i appen.

NÄR?

Datum:  Lördag 12 juni 2021 
Start av event:  23.00 
Varaktighet:  2 timmar 
Slut av event:  Söndag 13 juni 2021, kl 01.00

Prisutdelningar: Sker vid grillplatser Bräntberget, i närheten av zonen YouRaiseMeUp enligt följande tider;
Kl. 01.15 Fotklass
Kl. 01.25 Cykelklass

VAR?

Umeå – Västerbotten.  

Event-området består av områdena Nydala, Marieberg och Ersboda

KLASSINDELNING

Två klasser
a) Cykel-klass 
b) Fot-klass. Här går även rullstol utan motor och liknande fortskaffningsmedel in.

Klargörande; Kickbike, rollerblades, rullskidor samt eldriven rullstol räknas in i klass a) Cykel

ÅLDER

Det finns ingen åldersindelning på detta event. Detta då det är ett nattevent. Om deltagaren är under 18 år rekommenderas att målsman godkänner deltagande

PRISER ATT VINNA

Respektive klass har 1: a -3:e plats ett pris i form av riktiga medaljer.
Alla som tagit en zon får en Event-medalj i appen. 

ANMÄLAN

För att kunna uppskatta och planera zon-utläggning vill vi att ni anmäler er via denna länk.  

Anmälan är inte obligatorisk (då detta är ett öppet event) men det uppskattas för att kunna lägga ut rätt antal zoner. 

I din anmälan anger du Turf-nickname samt din mailadress, som du kan kontaktas på. Ange även vilken klass du tänkt delta i (denna går sedan att ändra sig på, men inte allt för nära eventet). Skicka in (svara på formuläret) anmälan senast 10/6 klockan 23:59. MEN gör det så fort som möjligt, så vi kan ha framförhållning och mäta av intresset. Du får en bekräftelse på din anmälan på via mail. 

RAPPORTERING 

Det går att följa eventet på http://www.turfgame.com Välj där fliken Event. 

SÄKERHET

Vi rekommenderar starkt användning av hjälm i cykelklass. 
Belysning på cykel vid behov ska också med. 
Givetvis följer vi trafikregler och visar hänsyn till andra. 
Vid olycka kontakta 112, om så bedöms, samt om möjligt kontakta eventledningen.  

Eventet arrangeras av Föreningen Turf Västerbotten, vilket innebär att idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund gäller under själva tävlingen. 

Vi påminner självklart om den sociala distansering som Folkhälsomyndigheterna
rekommenderar

OM EVENT

Event är en kort tävling där det finns många special-utlagda zoner med korta avstånd inom ett speciellt område. Alla har samma förutsättningar avseende tagningstid (30 sek) och blockeringstid (3 min). Detta är lämpligt för såväl nya som rutinerade turfare. 

Gå, spring eller cykla – gör vilket du tycker passar dig för tillfället. 
Satsa stenhårt för vinst eller ta bara någon zon. 

Detta är ett så kallat “public event” vilket innebär deltagare får en event medalj i appen. 

Här hittar du inbjudan som pdf-fil.

Om du vill läsa mer om vad det innebär med event hänvisas till denna sida.